Grup d’Encontre Familiar

15.06.2022

A través d'un grup psicoeducatiu format per familiars de persones amb problemes de Salut Mental, conduït per una psicòloga, s'ofereix un espai obert de paraula, de conversa i d'intercanvi d'experiències, per tal d'obtenir un millor coneixement de la malaltia, millorar la gestió de la situació familiar viscuda, minimitzant l'impacte d'aquesta i millorant la capacitat de resolució de conflictes.

El grup té un format pedagògic orientat a la transmissió d'habilitats de comunicació perquè les famílies millorin la convivència amb la persona afectada per un problema de Salut Mental i puguin evitar situacions de sobrecàrrega emocional i estressants. 

  • S'aporten coneixements rigorosos per a millorar la comprensió de la malaltia mental, la convivència i la comunicació amb la persona amb TSM. 
  • S'afavoreix el llaç social i la col·laboració entre les famílies i professionals. Es potencia el sentiment de pertinença grupal i el trencament de l'aïllament i l'estigma en les famílies. 
  • Es fomenta la recuperació de rols socials i familiars perduts, aconseguint que la família participi activament en la rehabilitació de la persona afectada per un TSM.
¡Crea tu página web gratis!